Oktober

TORSDAG 22 oktober 2015
Praktiska checklistor för mobila enheter underlättar arbetet

Vid nybyggnad eller tillbyggnad, renovering och ändring av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras. Nu är det möjligt att använda mobila enheter för att exempelvis göra egenkontroller, pro...