PRESSINBJUDAN Presentation av ”03.30-rapporten” från Svensk Byggtjänst: Detta håller unga samhällsbyggare vakna om natten

En tredjedel av samhällsbyggnadsbranschen går i pension när utmaningarna är som störst. Hur ska vi stödja och släppa fram den unga generation som nu tar över? Vilka yrkesutmaningar är det som håller dem vakna klockan 03.30 när vargtimmen börjar?

För att belysa denna situation och få svaren på dessa frågor har Svensk Byggtjänst genomfört en omfattande undersökning bland unga samhällsbyggare. Undersökningen bygger främst på djupintervjuer, enkäter via Internet – som fått mycket hög svarsfrekvens – samt telefonintervjuer med drygt 100 företrädare för den nya generationen.

Svaren har analyserats och sammanställts i ”03.30-rapporten” som presenteras för medier och branschföreträdare enligt följande:

Tid: Måndag den 19 oktober klockan 12.00-ca 13.00 (en luncbuffé serveras under presentationen).

Plats: Svensk Byggtjänst på Odengatan 65, Stockholm.

Medverkande: Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst, Fredrik Öhrfelt, projektledare på Augur som lett undersökningen, samt representanter för den unga samhällsbyggargenerationen som deltagit i undersökningen.

Rapporten delas ut i samband med presentationen och Svensk Byggtjänst hoppas på en intressant dialog med alla som deltar!

Vi är tacksamma för anmälan om deltagande till jorgen.hallstrom@byggtjanst.se senast fredag den 16 oktober.

För mer information kontakta pressansvarig
Jörgen Hallström, tel: 070-644 69 93, 
jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

MyNewsdesk