Ny aktualiserad utgåva av Projektering av inredning

Projektering av inredning är en översiktlig handbok i inredningsprojektering med avsikten att sammanfatta och ge rekommendationer om de administrativa och andra nödvändiga delarna av inredningsprojektering som måste till för att bära upp den konstnärliga sidan och säkra kvaliteten på inredningsarkitektens slutprodukt – inredningen.

Inredningsarkitektur är konst. Inredningsarkitekten har en bred konstnärlig utbildning. Den omfattar förutom inredning, måleri, skulptur, kroki, kunskap om färg och form, ljus och ljusbehandling, materialkännedom och traditionell snickeriutbildning. Spännvidden är stor och sträcker sig från den lilla detaljen till den enskilda möbeln och slutligen över hela komplexa inre miljöer.

En inredningsarkitekt skapar inte bara praktiska och funktionella miljöer med inredning, media och teknik. Den stora uppgiften är dessutom att ge rummet något speciellt, något extra av upplevelser såsom känslor, ljus, kontraster, akustik, rymd, material, färger och strukturer.

Denna tredje utgåva är aktualiserad bland annat med avseende på nya utgåvor av ABK och AMA samt av förnyade standarder. Vidare är hänvisningar till boken Redovisning av inredning (Svensk Byggtjänst, 2012) införda.

Projektering av inredning riktar sig främst till projekterande inredningsarkitekter och studerande med inriktning på inredning men även till husarkitekter och projektledare som har kontakt med inredning samt beställare liksom leverantörer av inredning.

Författare

Jaan Zimmerman, arkitekt SIR/MSA, utredare och huvudförfattare till böckerna Projektering av inredning och Redovisning av inredning.

Jaans FoU verksamhet inom ITF baserar sig på över 40 års erfarenhet av strukturering och systematisering av data inom inredningsprojektering och programskrivning av verksamheter i omfattande och komplexa projekt. Han har under flera år arbetat med statlig upphandling av inredning åt Försvarets Materielverk och Kammarkollegiet, varit kapitelutredare för kapitel XB i AMA Hus 11 samt föreläst om programarbete, projektering och kvalitetssäkring.

Martin Eiserman, arkitekt SIR/MSA, utredare och medförfattare till böckerna Projektering av inredning och Redovisning av inredning. Han var under 25 år delägare i inredningsarkitektkontor, bl a VD för Svenska Rum Arkitekter, under tio år studiochef på FFNS Arkitekters inredningsstudio och under 6 år anställd på Regeringskansliets Fastighetssektion. Martin var ordförande i SIR Tekniskt Utskott och i ITF. I sin yrkesprofession har Martin i huvudsak arbetat med programbeskrivningar och på Regeringskansliet dessutom med upphandling av såväl konsulter som inredning.

MyNewsdesk