2016


ONSDAG 7 december 2016
Ny utgåva av Entreprenad- och konsulträtt

Boken Entreprenad- och konsulträtt ger grundläggande kunskaper, anpassade till byggandets vardag.Denna nionde utgåva av Entreprenad- och konsulträtt föranleds dels av att Byggandets Kontraktskom...
TISDAG 8 november 2016
Ny utgåva av Författningshandbok för byggsektorn

Författningshandbok för byggsektorn 2016/2017I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och ...
FREDAG 16 september 2016
Vad gäller vid fel i fastighet?

Vid sökning på internet får man en stor mängd träffar om fel i fastighet. Informationen är dock ostrukturerad och tar inte hänsyn till den ofta nödvändiga samverkan mellan juridik och teknik. Denna fjärde utgåva av Fel i fastighet bygger vidare på detta...


FREDAG 9 september 2016
Byggherrens ansvar för arbetsmiljön

Det är inte alltid givet vem som är den byggarbetsmiljöansvarige. Byggherrens skyddsansvar kan övertas av en utövare med verksamhet på byggplatsen.Eftersom detta endast kan ske genom dokumenterat avtal är det inte självklart att byggherren är den...
MÅNDAG 5 september 2016
Ny handbok om regler för dimensionering av murverkskonstruktioner

Sverige har en lång tradition av murat och putsat byggande, en tradition som tog sin början för bortåt 800 år sedan. Under 1900-talets avslutande decennier kan man dock säga att denna traditionella byggnadsteknik alltmer övergavs i landet. Tegel övergic...


MÅNDAG 29 augusti 2016
​Ny handbok om Plan- och bygglagen

En stor del av samhällsbyggandet regleras av PBL, men även en mängd andra lagar är av många gånger avgörande betydelse. PBL 2010 – en handbok om PBL och samhällsbyggande tar ett helhetsgrepp över de lagar som styr byggande....


FREDAG 26 augusti 2016
Tidstypiskt – en levande bebyggelsehistoria

Tidstypiskt – en levande bebyggelsehistoriaVi är alla barn av vår tid och följer i olika utsträckning nya trender. Några ligger mer i framkant och initierar det nya medan andra följer efter utan ...TISDAG 23 augusti 2016
Construction Management, CM, för byggprojekt

Att genomföra ett byggprojekt med hjälp av en extern konsult som planerar, leder och styr projekt som genomförs på delad entreprenad kallas för Construction Management, CM. Boken beskriver på ett enkelt och övergripande sätt vad genomförandeformen inneb...MÅNDAG 4 juli 2016
Kvalitetsstyrning i byggsektorn – från idé till praktisk verklighet

Under de senaste 30-åren har kvalitetsfrågor inom enskild och offentlig verksamhet fått stor uppmärksamhet. Efter en snabb första uppgång med stort intresse för kvalitetssäkring följde en lika snabb nedgång och besvikelse, eftersom kvalitetsarbetet...

ONSDAG 8 juni 2016
Dagens lekplatser i stadsmiljöer och utveckling av morgondagens

Många lekplatser och andra lekmiljöer har försvunnit med nya krav och ideal, förtätning av stadsmiljöer och ekonomiska nedskärningar. Framtiden för barns plats för lek, på lekplatser liksom på andra ställen i närmiljön, är osäker. Det är dags att se vär...
ONSDAG 1 juni 2016
Urban Månsson blir ny vd på Svensk Byggtjänst

– Det ska bli mycket spännande att leda Svensk Byggtjänst. Med befintliga och nya tjänster erbjuder företaget effektiviseringar som byggbranschen behöver för att möta produktions- och kvalitetskrav.Det säger...
TISDAG 10 maj 2016
CoClass blir nytt system för klassifikation av all byggd miljö

CoClass är namnet på det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Det nya systemet är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. Genom effektivare kommunikation kan CoClass bidra till ...


MÅNDAG 25 april 2016
Praktisk handbok för växtbäddar i anslutning till AMA

Jordkokboken är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståel...


TISDAG 12 april 2016
200 korta, snabba svar på entreprenadjuridiska frågor

200 frågor och svar om entreprenadjuridik är en sammanställning av ett stort antal frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett aff...


TORSDAG 7 april 2016
Klimatfabriken vinnare av Nordbyggs guldmedalj 2016

Klimatfabriken har tilldelats Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet 2016. Priset delades ut den 7 april på Nordbygg 2016 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Företaget fick priset för fläkten Klimat K7.”Skenbart enkel men fy...
ONSDAG 16 mars 2016
Byggmästarnas kostnadskalkylator 2016 är här

Kalkylverket BK 2016 har uppdaterats med aktuella priser.Byggmästarnas kostnadskalkylator, som ges ut av Svensk Byggtjänst, innehåller priser på material och arbetsutförande. Eftersom pr...
ONSDAG 2 mars 2016
Dags att utse vinnaren av Nordbyggs guldmedalj 2016!

Snart är det dags att återigen dela ut Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet. Priset som instiftats av Nordbygg, tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst delades ut för första gången år 2010. Nu är det klart vilka tio kandidater...


MÅNDAG 29 februari 2016
Dialog om AMA nu och i framtiden

Hur kan referensverket AMA förbättras och vidareutvecklas på sikt? Detta var en av flera frågor som diskuterades under gårdagens AMA-konvent arrangerat av Svensk Byggtjänst och Byggherrarna. <br /...
TORSDAG 4 februari 2016
Ny handbok för kompositförstärkning av betongkonstruktioner

Kompositförstärkning av betong är en handbok för dimensionering och utförande vid reparation eller förbättring av befintliga betongkonstruktioner. De metoder som presenteras bygger på forskning vid Luleå Tekniska Universitet.Unde...
TORSDAG 21 januari 2016
Ny AMA VVS & Kyl 16 och AMA EL 16

Nu kommer referensverken AMA VVS &amp; Kyl 16 och AMA EL 16, med tillhörande råd och anvisningar RA VVS &amp; Kyl 16 och RA EL 16, båda grundligt aktualiserade för att hålla AMA i takt med tiden.<...


MÅNDAG 18 januari 2016
Praktisk handbok för den som leder mindre byggprojekt

Att driva mindre byggprojekt är en handbok i hur man planerar, leder och genomför mindre byggprojekt med fokus på fastighetssektorn.Små byggprojekt leds ofta av en person eller en arbetsgrupp som inte har specialkunskaper inom om...