200 korta, snabba svar på entreprenadjuridiska frågor

200 frågor och svar om entreprenadjuridik är en sammanställning av ett stort antal frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande.

Under åren 2007–2015 har entreprenadjuristerna från Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening svarat på frågor i spalten Fråga juristerna i tidningen Byggindustrin. Syftet har varit att publicera svaren på de vanligaste frågorna avseende affärsavtalen, dels från tidningens läsare (ca 22 000) och dels från organisationernas drygt 3 100 medlemsföretag. Alla frågor är baserade på verkliga fall men har av praktiska skäl förkortats och anonymiserats. Nu finns frågor och svar samlade i boken 200 frågor och svar om entreprenadjuridik. Med rubriksättning och layout har ambitionen varit lättlästa texter som berör och reder ut kniviga juridiska spörsmål.

Frågor och svar landar ofta i det så kallade AB-systemet (Allmänna Bestämmelser). Här ingår AB 04, allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader och ABT 06 som är motsvarande bestämmelser vid totalentreprenader. Även ABM 07 som används vid yrkesmässiga inköp av byggmaterial, ABK 09 för konsultuppdrag och flera AB-avtal kopplade till dessa ingår i detta system. Vid småhusentreprenader där enskild konsument är beställare gäller ABS 09. Det är ett standardavtal som förutom av Sveriges Byggindustrier har antagits av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och ytterligare några parter. 

MyNewsdesk