Praktisk handbok för växtbäddar i anslutning till AMA

Jordkokboken är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståeligt sätt beskriver detta i en teknisk beskrivning i anslutning till AMA.

Växtbäddarna ses av många som en besvärlig del av markprojekteringen. AMA tillhandahåller vissa ”standardlösningar”, såsom A-jord och B-jord, vilka ger bra hjälp och en trygghet i sammanhanget.

Boken innehåller även en receptsamling med konkreta exempel på hur man skapar växtbäddar för några olika växtkategorier med särskilda ståndortskrav som ligger utanför eller endast delvis inom de ramar som AMA anger.

Jordkokboken ger kunskap i ämnet växtbäddsprojektering, ingjuter mod och självförtroende att inte bara välja standardjordar samt propagerar för mer miljömässigt och ekonomiskt hållbara växtbäddslösningar.

Boken vänder sig till landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer samt andra yrkeskategorier som arbetar med markprojektering i någon form. Den är avsedd såväl för yrkesverksamma som för studerande inom dessa yrkeskategorier. Vidare är boken till nytta för anläggningsbranschen och för producenter av jordsubstrat. 

MyNewsdesk