Augusti

MÅNDAG 29 augusti 2016
​Ny handbok om Plan- och bygglagen

En stor del av samhällsbyggandet regleras av PBL, men även en mängd andra lagar är av många gånger avgörande betydelse. PBL 2010 – en handbok om PBL och samhällsbyggande tar ett helhetsgrepp över de lagar som styr byggande....


FREDAG 26 augusti 2016
Tidstypiskt – en levande bebyggelsehistoria

Tidstypiskt – en levande bebyggelsehistoriaVi är alla barn av vår tid och följer i olika utsträckning nya trender. Några ligger mer i framkant och initierar det nya medan andra följer efter utan ...TISDAG 23 augusti 2016
Construction Management, CM, för byggprojekt

Att genomföra ett byggprojekt med hjälp av en extern konsult som planerar, leder och styr projekt som genomförs på delad entreprenad kallas för Construction Management, CM. Boken beskriver på ett enkelt och övergripande sätt vad genomförandeformen inneb...