Construction Management, CM, för byggprojekt

Att genomföra ett byggprojekt med hjälp av en extern konsult som planerar, leder och styr projekt som genomförs på delad entreprenad kallas för Construction Management, CM. Boken beskriver på ett enkelt och övergripande sätt vad genomförandeformen innebär och hur den fungerar i praktiken på den svenska byggmarknaden. Författarna sammanfattar och belyser de styrkor och möjligheter, respektive de svagheter och risker, som genomförandeformen kan innebära.

Boken är uppdelad i två delar. Den första delen syftar till att belysa strategiska frågor, det vill säga vad CM är och när det är lämpligt att använda. Den andra delen av boken fokuserar på operativa frågor, vad aktörerna ska tänka på när beslutet att använda sig av Construction Management redan har fattats, främst vid utformningen av kontrakt.

AB 04, ABT 06 och ABK 09 ingår som bilagor i boken.

Om författarna:
Nicklas Björklund är advokat och delägare i advokatbyrån Kilpatrick Townsend där han leder entreprenad- och tvistelösningsgruppen. Han har arbetat med entreprenadjuridik och närliggande rättsområden sedan 1999 och biträder byggherrar (beställare), entreprenörer, installatörer och konsulter från både privat och offentlig sektor.

Richard Henriksson har arbetat med entreprenadjuridik sedan 2010 och har tidigare arbetat som advokat och biträdande jurist på Kilpatrick Townsend. Han är idag bolagsjurist på ett konsult- och entreprenadbolag inom energisektorn.

Faktaruta:
Titel: Construction Management – Strategi och kontraktsutformning för framgångsrika CM-projekt
Författare: Nicklas Björklund & Richard Henriksson
Antal sidor: 116
Förlag: Svensk Byggtjänst

MyNewsdesk