​Ny handbok om Plan- och bygglagen

En stor del av samhällsbyggandet regleras av PBL, men även en mängd andra lagar är av många gånger avgörande betydelse. PBL 2010 – en handbok om PBL och samhällsbyggande tar ett helhetsgrepp över de lagar som styr byggande.

PBL 2010. En handbok om nya PBL och samhällsbyggande ställdes ursprungligen samman med anledning av den nya plan- och bygglagen (PBL) som trädde i kraft den 2 maj 2011. Sedan dess har PBL ändrats ett flertal gånger, varför det är dags för en revidering. Samtidigt har handboken kompletterats med det som saknats och några avsnitt har utvecklats.

PBL är en av de mest komplexa lagar vi har i Sverige och en tydlig ram- och avvägningslag som avgörs vid tillämpningen. Handboken innehåller därför även utblickar mot annan lagstiftning liksom de sammanhang som är av betydelse för tillämpningen. Eftersom lagstiftningen är under ständig förändring i sina detaljer lyfter författarna fram de viktigaste grundstenarna. För att få en exakt och aktuell bild av vad som gäller i enskilda plan- och byggsituationer hänvisas till de uppdaterade lagar, förordningar, föreskrifter med mera som gäller vid den tidpunkt frågan uppstår.

Handboken vänder sig till den som kommer i kontakt med PBL och samhällsbyggnadsfrågor på något sätt. Det kan gälla med anledning av ett eget byggprojekt eller när någon annan planerar ett projekt som man har synpunkter på.


FAKTA
Författare: Nancy Mattson och Carl-Gustaf Hagander
Omslag, form och layout: Annika Lönn
Förlag: Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 249
Mjukband med flikar, illustrationer i fyrfärgstryck

MyNewsdesk