December


ONSDAG 7 december 2016
Ny utgåva av Entreprenad- och konsulträtt

Boken Entreprenad- och konsulträtt ger grundläggande kunskaper, anpassade till byggandets vardag.Denna nionde utgåva av Entreprenad- och konsulträtt föranleds dels av att Byggandets Kontraktskom...