Februari

MÅNDAG 29 februari 2016
Dialog om AMA nu och i framtiden

Hur kan referensverket AMA förbättras och vidareutvecklas på sikt? Detta var en av flera frågor som diskuterades under gårdagens AMA-konvent arrangerat av Svensk Byggtjänst och Byggherrarna. <br /...
TORSDAG 4 februari 2016
Ny handbok för kompositförstärkning av betongkonstruktioner

Kompositförstärkning av betong är en handbok för dimensionering och utförande vid reparation eller förbättring av befintliga betongkonstruktioner. De metoder som presenteras bygger på forskning vid Luleå Tekniska Universitet.Unde...