Ny handbok för kompositförstärkning av betongkonstruktioner

Kompositförstärkning av betong är en handbok för dimensionering och utförande vid reparation eller förbättring av befintliga betongkonstruktioner. De metoder som presenteras bygger på forskning vid Luleå Tekniska Universitet.

Under de senaste årtiondena har behovet av att underhålla, reparera och uppgradera våra befintliga anläggningar och byggnader ökat markant. Ökningen beror oftast på en sämre prestanda, dvs. bärförmåga, funktion, beständighet eller estetik. Det finns också mycket som talar för att reparera och förbättra en befintlig betongkonstruktion i stället för att bygga nytt både när det gäller miljöhänsyn och ekonomi. I detta sammanhang kan förstärkning med FRP-kompositer vara ett gott alternativ för att förlänga byggnadsverkets livslängd.

Med boken vill författarna lyfta fram kompositförstärkningens möjligheter och ge stöd åt konstruktörer, projektledare och utförare i samband med förstärkning av betongkonstruktioner.

Kompositförstärkning av betong förklarar dimensionering och utförande på ett enkelt och ingenjörsmässigt sätt. Materialkaraktäristika och de vanligaste förstärkningssystemen presenteras. Boken innehåller även ett avsnitt om planering och kvalitetskontroll. I appendix ges utförliga beräkningsexempel samt mekaniska egenskaper för tillgängliga kompositprodukter.

FAKTA

Författare: Björn Täljsten (professor), Thomas Blanksvärd (tekn. dr), Gabriel Sas (tekn. dr)

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 177

MyNewsdesk