Praktisk handbok för den som leder mindre byggprojekt

Att driva mindre byggprojekt är en handbok i hur man planerar, leder och genomför mindre byggprojekt med fokus på fastighetssektorn.

Små byggprojekt leds ofta av en person eller en arbetsgrupp som inte har specialkunskaper inom området. För dem ger boken konkret vägledning genom byggprojektets alla skeden. Här beskrivs hur man sköter upphandling och ställer krav på entreprenörer, vad man bör tänka på när man skriver avtal, hur man upprättar administrativ och teknisk beskrivning samt hur man följer upp och avslutar ett byggprojekt.

Boken har tagits fram på initiativ av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och utformats i samarbete med Svensk Byggtjänst.

”Med tillkomsten av denna skrift är det vår förhoppning att mindre byggprojekt kommer att bedrivas med högre grad av måluppfyllnad samt med bättre tekniskt och ekonomiskt resultat.”

Stefan Björling, fastighetsutvecklare på SABO

Att driva mindre byggprojekt innehåller även ett avsnitt med förklaringar av begrepp och termer som används inom byggbranschen, konkreta exempel på mindre byggprojekt samt en samling mallar som kan användas vid upprättande av nödvändiga handlingar.

Boken vänder sig i första hand till dem inom fastighetssektorn som har i uppdrag att driva mindre byggprojekt, till exempel förvaltare och projektledare på fastighetsföretag, konsultföretag och bostadsrättsföreningar. 

FAKTA

Författare: Hans Severinson

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 83

MyNewsdesk