Kvalitetsstyrning i byggsektorn – från idé till praktisk verklighet

Under de senaste 30-åren har kvalitetsfrågor inom enskild och offentlig verksamhet fått stor uppmärksamhet. Efter en snabb första uppgång med stort intresse för kvalitetssäkring följde en lika snabb nedgång och besvikelse, eftersom kvalitetsarbetet inte gav de revolutionerande resultat som förväntades. Vi är nu inne i en fas där företagen börjar hitta ett pragmatiskt sätt att hantera det.

Kvalitetsstyrning i byggsektorn tydliggör sammanhangen och visar den röda tråden i kvalitetstänkandet från idé till praktisk verklighet. Boken avser att vara ett hjälpmedel för alla som vill ha fördjupad kunskap på mer detaljerad nivå om ledningssystem och kvalitetsanknutna frågor inom bygg- och anläggningsverksamhet.

Boken innehåller ett exempel på ett kvalitetsledningssystem för ett entreprenadföretag med koppling till ISO 9001:2015. Principerna är allmängiltiga och avsikten är att alla organisationer, som arbetar i byggsektorn och ska upprätta ett kvalitetsledningssystem, ska kunna finna idéer och inspiration som kan användas i deras egen verksamhet.


Om författaren
Anders Johnsson är civilingenjör med lång erfarenhet som operativ bygg- och anläggningsentreprenör. Han har varit kvalitetschef och kvalitetssystemansvarig på Peab och arbetat med såväl framtagande som drift och revision av kvalitetsledningssystem. Under de senaste 10 åren har han varit verksam som extern konsult inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet i byggsektorn.

FAKTA

Författare:Anders Johnsson

Förlag:Svensk Byggtjänst

Antal sidor:343

Mjukband, illustrationer i fyrfärgstryck

MyNewsdesk