Svensk Byggtjänsts seminarium i Almedalen: ”Brist på utbildade bromsar byggandet – vilket ansvar har politiken?”

Det behöver byggas rekordmycket för att möta samhällets behov. Brist på kunnig personal riskerar att bli det största hindret för att klara detta. Hur kan problemet lösas? Vilket ansvar har politiken och regeringen för denna typ av samhällsviktig utbildning? Dessa frågor står i fokus under Svensk Byggtjänsts seminarium i Almedalen 2016.

Seminariet har rubriken ”Brist på utbildade bromsar byggandet – vilket ansvar har politiken?”. Det äger rum tisdagen den 5 juli klockan 10.00-11.00 på Samhällsbyggararenan, ombord på fartyget Blue Charm i Visby hamn.

– Seminariet tar främst upp bristen på akademiker i byggprocessens tidiga skeden. Har vi inte tillräckligt många och tillräckligt kompetenta personer här, kommer byggprojekten inte igång tillräckligt snabbt. Och vi riskerar dessutom dåliga underlag som leder till sämre kvalitet och mycket kostsamma fel i produktionen, konstaterar Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst.

Olika perspektiv på frågan
Inledningstalare är Amelie von Zweigbergk, tidigare statssekreterare på Utbildningsdepartementet och ansvarig för den statliga Yrkesprogramsutredningen som presenterades förra året. Hon är numera chef för industriell utveckling och verksamhetsansvarig för kompetensförsörjning på Teknikföretagen.

Lars Tullstedt, expert inom kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, ger byggentreprenörernas syn på frågan.

Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde planering och ställföreträdande generaldirektör på Trafikverket, tar upp perspektiv från en stor byggherre.

Thomas Lundgren, chef AMA-redaktionen, Svensk Byggtjänst, har infallsvinklar från ett kunskapsföretag i byggsektorn.

Mörtvik företräder regeringen
Sist ut av talarna är Roger Mörtvik, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (s). Han kommer att beskriva vad regeringen gör och planerar att göra i denna fråga.

Moderator och samtalsledare är Anna Bellman.

Hoppas på konstruktiva idéer
 Vi hoppas att det ur samtalen med panelen och publiken ska komma fram konstruktiva idéer. Sverige behöver 700 000 nya bostäder fram till år 2025. Plus stora satsningar inom infrastruktur. Ska vi klara detta på ett hållbart och kvalitativt sätt behöver vi snabbt få in många fler välutbildade yrkespersoner – inte minst akademiker och ingenjörer, säger Erik Kalmaru.

Länk till seminariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/39691?redir=

MyNewsdesk