MajTISDAG 10 maj 2016
CoClass blir nytt system för klassifikation av all byggd miljö

CoClass är namnet på det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Det nya systemet är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt - BSAB 2.0. Genom effektivare kommunikation kan CoClass bidra till ...