​Beskrivningshandboken i omarbetad utgåva - Göra och läsa en teknisk beskrivning i anslutning till AMA

Den nya utgåvan av Beskrivningshandboken sammanfattar det som projektören behöver känna till för att ta fram en teknisk beskrivning i anslutning till AMA och det som entreprenören, beställaren, besiktningsmannen eller person med annan roll i byggprocessen behöver kunna för att tolka beskrivningen.

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) innehåller tusentals formuleringar av krav på material, utförande och kvalitet för aktuella beprövade lösningar. Kraven används i dokumentation och kommunikation genom hela byggprocessen. AMA är ett gemensamt språk som ger en tydlig överenskommelse om vad som ska göras och hur.

Beskrivningshandboken ger en inledande introduktion till AMA och förståelse i hur AMA fungerar i processen i symbios med andra regelverk. I boken ges en grundlig inblick i tekniken att upprätta teknisk beskrivning, mängdförteckning och administrativa föreskrifter. Handboken beskriver hur de vanligaste felen undviks och ger läsaren många tips för att bli en bättre beskrivare.

Boken ger också en introduktion till hur klassifikationssystemet BSAB 96, som används för kapitelindelningen i AMA, är uppbyggt.

Den här fjärde utgåvan av Beskrivningshandboken har en tydligare innehållsstruktur, en fylligare del med ordförklaringar och sökord samt nya illustrationer i fyrfärgstryck.


FAKTA

Författare: Olle Thåström, tidigare bland annat kursledare i beskrivningsteknik.

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 128

Mjukband med flikar, illustrationer i fyrfärgstryck

MyNewsdesk