Byggmästarnas kostnadskalkylator 2016 är här

Kalkylverket BK 2016 har uppdaterats med aktuella priser.

Byggmästarnas kostnadskalkylator, som ges ut av Svensk Byggtjänst, innehåller priser på material och arbetsutförande. Eftersom priserna varierar från år till år, både och nedåt, blir priserna missvisande om man gör ett generellt påslag. BK uppdateras därför årligen. BK ges ut i ett praktiskt format och får plats i en rymlig ficka.

BK innehåller indexreglering, materialprislistor och indextablåer, liksom praktiska fakta om byggnadsavtal, tidsuppskattning, måttenheter, formler och definition av plan- och byggtermer med mera. Den är ett praktiskt verktyg som hjälper dig att enkelt göra översiktliga kalkyler vid ny- och ombyggnadsprojekt. I BK finns även kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt.

BK 2016 är strukturerad efter BSAB 96 – det vill säga samma system som används i AMA Hus 14 och andra standardverk. Ordningsföljden följer byggbeskrivningen, vilket underlättar för användaren.

MyNewsdesk