​Koncept för att energieffektivisera Sveriges fastighetsbestånd

Av Sveriges totala energitillförsel används ca 40 % för drift och uppvärmning av byggnader. Inom EU har exempelvis flera klimatmål fastlagts för att stoppa den fortsatta globala uppvärmningen.Bästa inneklimat till lägsta energikostnad, utgiven av Svensk Byggtjänst, beskriver hur en byggnad, dess fastighetsorganisation och kunder kan fungera sett ur ett energiperspektiv och utifrån en helhetssyn.

Framgångsfaktorer för en lyckad energieffektivisering är bland annat arbetsprocesser, samverkan, konflikthantering, möteskultur och vikten av energistrategier. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt perspektiv får man ett helhetsgrepp på alla kostnader, där teknik, organisation och kunder samverkar. Syftet med boken är att förmedla tankar, idéer och erfarenheter om energieffektivisering med ett sociotekniskt perspektiv för att uppnå bästa inneklimat till lägsta energikostnad.

Ett framgångsrikt och vinnande koncept är när fastighetsorganisationen styrs av en gemensam värdegrund och vision. Där ledningen är engagerad och medarbetarna tar ansvar. Då det finns tydliga mål och bra resultatuppföljning. När både ledare och medarbetare reagerar snabbt i olika situationer. Att robust teknik och överblickbara och lättskötta system installeras och att teknik används som bjuder in kunderna till bra och viktiga beteendeförändringar.

I boken delar författarna generöst med sig av sina kunskaper och insikter om hur ett klimatsmart energianvändande kan åstadkommas och hur ett effektivt samarbete med samverkan kan ske i en fastighetsorganisation.


Om författarna:

Gunnel Forslund är socionom och utbildad i ledarskap och handledning. Gunnel har i många år arbetat som handledare och rådgivare till olika verksamheter i kommuner, landsting och privata organisationer.

Jan Forslund har under många år arbetat med praktisk utbildning av driftpersonal som arbetar med energi- och driftsfrågor i fastighetsbranschen. Han har arbetat som konsult med energifrågor på några av Sveriges största teknikkonsultbolag och som utvecklingschef på Fastighetsägarna Sverige.

MyNewsdesk