Ny utgåva av Författningshandbok för byggsektorn

Författningshandbok för byggsektorn 2016/2017

I denna årliga bok redovisas ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2016, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva är bland annat förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar, förordning om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, förordning om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande, förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning och förordning om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden.

Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.

Urvalet i denna utgåva har skett i samråd med Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen.


Författningshandbok för byggsektorn utgavs för första gången 1979 av Svensk Byggtjänst.
Boken har sedan dess utgetts årligen och denna utgåva är den trettioåttonde i ordningen.


Fakta

Omslag: Between Art Direction AB

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 1447

Mjukband, svartvit inlaga

MyNewsdesk