Konferens och debatt den 8 november: Så påverkas byggsektorn av nya LOU

I januari 2017 beräknas nya LOU (lagen om offentlig upphandling) träda i kraft. Flera av de planerade ändringarna påverkar i hög grad så väl beställare som entreprenörer och leverantörer i offentliga byggprojekt. Detta kommer att belysas och debatteras under en konferens den 8 november.

Konferensen arrangeras av Svensk Byggtjänst tillsammans med Byggherrarna och Stockholms Byggmästareförening på Stockholm Waterfront.

Här kommer väsentliga ändringar i nya LOU för bygg- och anläggningssektorn att tas upp av sakkunniga och branschföreträdare.

Omdebatterade och välkomna ändringar
Några av de viktigaste punkterna under dagen blir:

  • Utmaningar gällande förfrågningsunderlag och kalkylerbarhet.
  • Sociala krav och krav gällande kollektivavtal i nya LOU – förslag som mött kritiska åsikter inom byggsektorn.
  • Innovationsupphandling och utökad dialog i upphandlingar i nya LOU – ändringar som av många uppfattas som välkomna.

Case study och debatter
Under konferensen blir det också bland annat genomgång av en case study på temat ”Framtidens entreprenadform”, gällande nya infrastrukturprojektet Olskroken.

Två debatter ingår i programmet – dels kring de viktigaste planerade ändringarna för byggsektorn i kommande LOU, dels hur man skapar fungerande upphandlingsunderlag i byggprojekt.

Mellan de olika inslagen finns tid för nätverkande och samtal.

Experter och ledande samhällsbyggare
Moderator är Anna Bellman och bland de medverkande talarna och debattörerna finns bland andra professor Per-Erik Eriksson, Luleå Tekniska Universitet, advokat Fredrik Linder, Hamilton Advokatbyrå, Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten, Ulrika Francke, VD på Tyréns, Parul Sharma, Counsel Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge och Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Läs mer om hela programmet här.

MyNewsdesk