September

FREDAG 16 september 2016
Vad gäller vid fel i fastighet?

Vid sökning på internet får man en stor mängd träffar om fel i fastighet. Informationen är dock ostrukturerad och tar inte hänsyn till den ofta nödvändiga samverkan mellan juridik och teknik. Denna fjärde utgåva av Fel i fastighet bygger vidare på detta...


FREDAG 9 september 2016
Byggherrens ansvar för arbetsmiljön

Det är inte alltid givet vem som är den byggarbetsmiljöansvarige. Byggherrens skyddsansvar kan övertas av en utövare med verksamhet på byggplatsen.Eftersom detta endast kan ske genom dokumenterat avtal är det inte självklart att byggherren är den...
MÅNDAG 5 september 2016
Ny handbok om regler för dimensionering av murverkskonstruktioner

Sverige har en lång tradition av murat och putsat byggande, en tradition som tog sin början för bortåt 800 år sedan. Under 1900-talets avslutande decennier kan man dock säga att denna traditionella byggnadsteknik alltmer övergavs i landet. Tegel övergic...