Trafiklösningar för Norra Djurgårdstaden testades under workshop med dataspelet Cities: Skylines

Under en workshop har trafiklösningar för Norra Djurgårdsstaden i Stockholm testats med hjälp av dataspelet Cities: Skylines. I testerna framgick hur olika åtgärder skulle kunna få majoriteten av invånarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik istället för bil. Workshopen pekade också på en rad möjligheter att använda Cities: Skylines i stadsplanering och medborgardialog.

Hur kan framtidens Norra Djurgårdsstaden bli en stadsdel med fossilfria transporter och gator som används allt mer till aktiviteter? Den frågeställningen stod i fokus under en workshop som genomfördes den 3-4 september. Med dataspelet Cities: Skylines som verktyg arbetade ett 20-tal gamers och unga forskare inom stadsplanering fram kreativa svar på denna frågeställning.

Workshopen arrangerades av Svensk Byggtjänst, Stockholms stad och Paradox Interactive – det svenska företaget bakom den globala dataspelsuccén Cities: Skylines.

Färre bilar flera cyklar
Workshopdeltagarna inriktade sig främst på att skapa bättre gång- och cykelstråk, genomföra nya satsningar på kollektivtrafik och ändra regler för trafiken.

– I testerna i dataspelet kunde vi följa hur de olika åtgärderna fick allt fler invånare att välja bort bilen till förmån för cykel- och kollektivtrafik eller att promenera, konstaterar Martin Ottosson, kommunikationsstrateg på Stockholms stads Exploateringskontor.

– De unga stadsplanerare och gamers som deltog i workshopen gav sig in i arbetet med engagemang och idérikedom. Och jag tycker att workshopen visade att Cities: Skylines har en stor potential inom stadsplanering – både gällande medborgardialog och inom den professionella processen för samhälls- och trafikplanering.

Deltagarna uppnådde många positiva förändringar i sina tester i dataspelet – förutom minskat bilanvändande. Bland annat säkrare vägar till skolor och möjligheter att vandra och åka skidor i gröna stråk genom hela stadsdelen.

Summering och vidare planering
– Cities: Skylines nuvarande begränsningar gör det svårt att testa olika lösningar för användning av bebyggelse och offentliga platser. Men genom så kallad modding kan nog spelet användas som ett verktyg även för detta. Detta är något som Stockholms stad vill testa, säger Martin Ottosson.

– Helgens workshop med gamers och stadsplanerare visade på en rad möjligheter att använda Cities: Skylines som verktyg i utvecklingen av riktiga städer. Spelet kan användas för ren visualisering av förslag till utformning av bebyggelse och trafiksystem. Men också för att beskriva och diskutera olika funktioner och flöden i staden - inte minst trafiksystemen, menar Erik Kalmaru, kommunikationschef på Svensk Byggtjänst.

– Nu ska vi sammanställa utfallet från workshopen. Utifrån detta kommer vi att diskutera med olika parter hur Cities: Skylines bäst kan användas på ett konkret sätt i stadsplanering och medborgardialog.

En rapport om utfallet av workshopen och andra kompletterande studier kommer att tas fram och presenteras under hösten.

MyNewsdesk