Vad gäller vid fel i fastighet?

Vid sökning på internet får man en stor mängd träffar om fel i fastighet. Informationen är dock ostrukturerad och tar inte hänsyn till den ofta nödvändiga samverkan mellan juridik och teknik. Denna fjärde utgåva av Fel i fastighet bygger vidare på detta samspel.

I boken Fel i fastighet redogör författarna ingående för felreglerna, köparens och säljarens plikter vid försäljning samt påföljderna vid fel i fastighet. Boken beskriver också frågor om utfästelser, friskrivningar, reklamation och preskription. Jämförelse görs med lag och praxis i de nordiska grannländerna.

Utgåvan innehåller nya rättsfall bland annat vad gäller enstegstätad putsfasad och förorenad mark.

I ett nyskrivet kapitel ifrågasätter författarna den i Sverige gällande obligatoriska undersökningsplikten för köparen och föreslår en ökad upplysningsplikt för säljaren enligt vad som gäller i övriga Norden.

För att avgöra om ett relevant fel föreligger i en fastighet krävs samverkan mellan juridisk och teknisk sakkunskap. Redovisning av byggnormernas utveckling görs i ett särskilt kapitel och i bilagorna.


FAKTA

Författare: Lars-Erik Ashton och Jan Elfström

Omslag, form och layout: Anki Björklund

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 422

Mjukband, svartvit

MyNewsdesk