2017

TORSDAG 21 december 2017
Avtalen klara – Svensk Byggtjänst ska förvalta CoClass

Svensk Byggtjänst får uppdraget att förvalta CoClass – byggsektorns nya digitala klassifikationssystem. CoClass kommer att effektivisera informationshanteringen i alla typer av större bygg- och förvaltningsprocesser.</p...
MÅNDAG 11 december 2017
Upphandling av arkitekttjänster – Arkitektens uppdrag, ny utgåva

Innehållet i skriften är ett hjälpmedel för såväl privata som offentliga beställare och underlättar bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av arkitekttjänster.Arkitektens uppdragutgör rekommendationer ...


ONSDAG 29 november 2017
Försäkringsskydd vid entreprenader – ny bok

Att förklara hur ett försäkringsskydd ser ut och vad som står i olika försäkringsvillkor är normalt ingen lätt uppgift. Boken Entreprenadförsäkring ger en enkel beskrivning av och förklaring till den en­treprenadförsäkring som en entrep...
MÅNDAG 13 november 2017
Att tolka Mät- och ersättningsregler i Anläggningsprojekt – ny bok

MER Anläggning, det vill säga Mät- och Ersättningsregler för AMA Anläggning, skapar frågor kring hur mängdförteckningar och kopplingen till mät-och ersättningsreglerna ska tolkas.I den nya boken MER Anläggning – frågor och svar förtydlig...TISDAG 17 oktober 2017
Byggsektorns författningar samlade på ett ställe

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.Te...


MÅNDAG 9 oktober 2017
Jan-Olof Edgar ny AMA-chef på Svensk Byggtjänst

–&nbsp;Jag tar mig an jobbet som ny AMA-chef med stor respekt. Detta fantastiska referensverk är en viktig del av svensk bygghistoria. En angelägen uppgift för mig blir att varsamt integrera AMA i en ny digitaliserad bygg- och förvaltningsproces...


MÅNDAG 14 augusti 2017
Entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv – ny bok

Rättsutvecklingen inom entreprenadjuridiken går snabbt. Högsta domstolen (HD) har de senaste fem åren meddelat flera domar som har fört utvecklingen inom rättsområdet framåt. Den nya boken Kommersiella entreprenadavtal i praktiken beskriver innehållet i...


MÅNDAG 3 juli 2017
​Ny bok ger praktiska råd till entreprenören om entreprenadrätt

I boken Entreprenörens aviseringsplikt går författarna metodiskt igenom hur dagliga entreprenadrättsliga frågor ska hanteras av en entreprenör. Boken är praktiskt orienterad och syftet är att entreprenören ska bli medveten om att det inte är svårt eller...MÅNDAG 26 juni 2017
​Ny bok om hur lager i CAD-filer ska benämnas

Boken CAD-lager med CoClass är en rekommendation för hur lager i CAD-filer ska benämnas baserade på standarden SS-ISO 13567. I boken tillämpas standarden med hjälp av CoClass, som ersatt BSAB 96 för klassifika...


TORSDAG 8 juni 2017
Praktisk handbok för utemiljöarbetare – Utemiljö i ny utgåva

Utemiljön ska uppfylla många olika funktionskrav i människornas vardag; lek- och grillplatser på våra bostadsgårdar, fotbollsplaner och näridrottsplatser, trädgårdsupplevelser i finparker, evenemangsparker för spontana aktiviteter eller stora musikfeste...FREDAG 2 juni 2017
​Störande buller i byggnader kan undvikas – ny bok om ljud

I dagens samhälle drabbas vi alltmer av störande buller som ofta kan undvikas om man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning.Den nya boken Ljud, buller och vibra...TISDAG 2 maj 2017
En påbörjad tradition med AMA Konvent 2017

Förra årets succé fick en uppföljare. I förra veckan hölls nämligen AMA Konvent 2017 och tanken är nu att låta tillställningen bli en tradition som samlar aktörer från hela byggsverige. Årets upplaga innebar oc...


TORSDAG 27 april 2017
Ny bok om underhållsplanering

Det regnar in eller vattenledningarna läcker. Underhåll är således både en fråga om pengar och praktiska saker. Vad vi i början bör känna till är att underhållet växer med åren.Det räcker att man tittar på några vanligt förekommande underhållsåtg...ONSDAG 5 april 2017
HMBox vinnare av Nordbyggs guldmedalj 2017

HMBox får Nordbyggs guldmedalj för årets bästa produktnyhet 2017. Produkten mäter fukthalten i betongunderlag och meddelar via Internet när de är tillräckligt torra för golvläggning. Englund-Gruppen, som lanserat HMBox på den sv...
TISDAG 28 mars 2017
Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg vann Årets Bygge 2017

Jubel och glädje utbröt då Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg korades till vinnare av Årets Bygge 2017. I tacktalet från projektteamet bakom det framgångsrika byggprojektet underströks det goda lagarbetet, det öppna samarbetsklimatet samt et...

TISDAG 14 mars 2017
Byggmästarnas Kostnadskalkylator – 2017 års utgåva

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på indexreglering, materialprislistor, indextablåer...ONSDAG 22 februari 2017
​Betonghandbok Material. Del 1 – En riktig tungviktare

Handboken gavs ut för första gången 1980. Den reviderades 1994 och publicerades då som utgåva 2. Nu, drygt 20 år senare, finns en ny utgåva uppdelad i två delar.Den första delen av Betonghandbok...TISDAG 31 januari 2017
Arbetarskyddsregler för byggsektorn i ny årlig utgåva

I boken återges föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2017&nbsp;underlättar för dem som är verksamma inom byggsektorn att hålla sig in...


ONSDAG 25 januari 2017
Tidiga skeden viktig del av bygg- och anläggningsprojekt

Idag byggs bostäder, infrastruktur och samhällsservice i en allt snabbare takt. Ska det svenska samhällsbyggandet svara upp mot kraven på hållbarhet och goda livsmiljöer krävs mer kunskap om och större fokus på de värdeskapande tidiga skedena. At...


FREDAG 20 januari 2017
Bostadsbestämmelser 2017 – Handbok med förslag på lösningar

Myndigheternas föreskrifter innehåller inte uppgifter av handbokskaraktär och förslag på lösningar. Då fyller handboken Bostadsbestämmelser en viktig funktion för att inte kunskap ska gå förlorad. Bostadsbestämmelser 2017 innehåller de ändringar ...