Boverkets byggregler, BBR 25 – konsoliderad version ges ut av Svensk Byggtjänst

Den nya konsoliderade versionen är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2017:5, BBR 25, som trädde i kraft den 1 juli 2017. Utgåvan BBR 25 innehåller förutom den konsoliderade versionen av Boverkets byggregler även en övergripande läsanvisning och ett sakordsregister. Boverkets byggregler, BBR 25 finns som tryckt bok och kommer även finns tillgänglig som e-bok.

FAKTA

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 177

Format: mjukband, svartvit, dekorfärg

MyNewsdesk