Upphandling av arkitekttjänster – Arkitektens uppdrag, ny utgåva

Innehållet i skriften är ett hjälpmedel för såväl privata som offentliga beställare och underlättar bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av arkitekttjänster.

Arkitektens uppdragutgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på arkitektföretagets redovisning av ett uppdrag. Plan-, hus-, inrednings- och landskapsuppdrag redovisas var för sig. I varje projekt är det lämpligt att göra en gränsdragning mellan olika arkitektuppdrag.

Skriften blir en del av kontraktshandlingen när den förtecknats i kontraktet. Eftersom varje uppdrag är unikt, är det viktigt att innehållet på alla sidor värderas och ges det innehåll som är specifikt för respektive uppdrag.

Interaktiv pdf
Skriften finns också som en interaktiv pdf som laddas ned. Användaren kan fylla i, kommentera, dela med andra och slutligen bli en del av kontraktshandlingen.

FAKTA

Författare: Bo Svensson

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 46

Format: A4

Häftad broschyr, svartvit, dekorfärg
Interaktiv pdf

MyNewsdesk