​Betonghandbok Material. Del 1 – En riktig tungviktare

Handboken gavs ut för första gången 1980. Den reviderades 1994 och publicerades då som utgåva 2. Nu, drygt 20 år senare, finns en ny utgåva uppdelad i två delar.

Den första delen av Betonghandbok Material (Delmaterial samt färsk och hårdnande betong) ges ut i både tryckt och digital form. Andra delen kommer att heta Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet och ges ut under 2018/2019. Några av kapitlen från Del 2 ges också ut som särtryck i samband med publiceringen av del 1.

Boken beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper. De viktigaste skälen till revideringen av Betonghandbok Material är nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, till exempel självkompakterande betong.

Richard McCarthy på Svenska Betongföreningen säger att det finns ett stort behov av att vara uppdaterad när materialtekniken utvecklas och förändras.
- Betongtillverkare använder alltmer krossballast eftersom naturgruset är en ändlig resurs. Vissa tillsatsmaterial används också mer idag. Nya materialsammansättningar påverkar beständigheten vilket också måste behandlas. Dessutom har ekologisk hållbarhet fått ett större utrymme i denna utgåva.

- De tidigare utgåvorna finansierades av Cementa. Den här gången är en stor del av betongbranschen engagerad i finansiering och projektledning, vilket är mycket positivt. Det är imponerande att se den aktuella, både breda och djupa, expertkunskapen hos skribenterna, som nu samlats i den nya utgåvan, säger Christer Ljungkrantz, Cementa.

Betonghandbok Material utgåva 3 är resultatet av ett samarbete mellan Cementa, Svenska Betongföreningen och Svensk Byggtjänst.

FAKTA
Titel: Betonghandbok Material – Del 1
Förlag: Svensk Byggtjänst AB
Antal sidor: 540
Utförande: Inbunden, illustrerad

MyNewsdesk