Miljöminister Karolina Skog i Snåret: ”Bilnormen är enormt stark i Sverige”

Trots en ökad miljömedvetenhet och större acceptans för miljöfrågor kör svensken mer bil än någonsin medan allt färre väljer cykeln. Detta samtidigt som våra storstäder växer i snabb takt. Hur ska vi lösa denna utmaning? I ett första avsnitt på temat hållbara resor i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret medverkar miljöminister Karolina Skog (MP) och ger sin syn på saken.

Regeringen gick nyligen ut med ett förslag till klimatlag, där bland annat koldioxidutsläppen från vägtrafiken ska minska med 70 procent till år 2030 från 2010 års nivå. Ett ambitiöst mål med tanke på att transporterna står för ungefär en tredjedel av alla utsläpp och vi åker mer bil än någonsin. Men miljöminister Karolina Skog är positiv;

– Jag ser ett värderingsskifte kring miljöfrågorna. Däremot tar det tid att ändra resmönster som kommer av att vi har byggt in ett beroende av vägtransporter. Bilnormen är enormt stark i Sverige.

Regeringen har höjt beskattningen av bensin och diesel och indexerat dessa för att öka satsningarna på förnybara bränslen. Men miljöministern understryker samtidigt att omständigheterna ser mycket annorlunda ut i olika delar av landet och att man därmed behöver beakta detta vid skattehöjningar.

Allt får inte plats
En bil står parkerad 97 % av tiden – samtidigt som vi blir fler och fler som ska samsas i staden.

– Gatuutrymmet är begränsat – det finns inte plats för både en massa bilar, bra kollektivtrafik och goda möjligheter till gång och cykling, framhåller Karolina Skog.

Hon menar att kollektivtrafiken har varit underfinansierad och att regeringen nu med stadsmiljöavtalen skapar förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik;

– Stadsmiljöavtalen är utformade så att kommunerna som får ta del av dessa bidrag också behöver utföra en motprestation, exempelvis bygga ut gång- och cykelvägar eller bygga bostäder.

Gratis är inte alltid bästa lösningen
Tallinn har numera gratis kollektivtrafik och Paris har infört det på prov. I Sverige är kollektivtrafiken avgiftsfri i fyra kommuner; Avesta, Hallstahammar, Kiruna och Härnösand. Varför kan då inte all kollektivtrafik vara skattefinansierad? Enligt Karolina Skog är frågan inte enkel;

– Undersökningar visar att när kollektivtrafiken blir gratis väljer många cyklister och gångtrafikanter bussen eller tåget istället. Och då motverkas ju syftet.

Cykeln som ett Kinderägg
Karolina Skogs förhållande till cykeln beskriver hon som passionerat;

– Cykeln är som ett Kinderägg – tre önskningar i en: bra för hälsan, ytsmart och kostnadseffektivt. I cykelstaden Köpenhamn har man fått tillbaka varje satsad krona på cykelinfrastruktur trefalt. Det visar hur enormt samhällseffektiv cykeln är.

Hållbara resor del 2
I nästa avsnitt av Snåret fortsätter diskussionen om hållbara resor. Då medverkar HG Wessberg från Sverigeförhandlingen, Ulf Perbo från Transportföretagen och Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast och Instagram @snaaret

MyNewsdesk