Arbetarskyddsregler för byggsektorn i ny årlig utgåva

I boken återges föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen.

Arbetarskyddsregler för byggsektorn 2017 underlättar för dem som är verksamma inom byggsektorn att hålla sig informerade om aktuella regler inom arbetsmiljöområdet. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll då deras ställningstagande vid val av material och projekteringen i övrigt påverkar i stor utsträckning möjligheterna till en god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Det ansvar för arbetsmiljön som byggherrar och övriga som medverkar vid projekteringen har, är också fastlagt i arbetsmiljölagen.

Texterna är exakt återgivna med ändringar och kommentarer är inredigerade. Alla texter är giltiga per den 1 januari 2017, men boken innehåller också utkomna författningar som träder i kraft senare.

Nyheter är bland annat AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar som ersätter tidigare föreskrifter inom dessa områden.


FAKTA

Omslag: Between Art Direction AB

Förlag: Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 930

Mjukband, svartvit inlaga

MyNewsdesk