Juni


MÅNDAG 26 juni 2017
​Ny bok om hur lager i CAD-filer ska benämnas

Boken CAD-lager med CoClass är en rekommendation för hur lager i CAD-filer ska benämnas baserade på standarden SS-ISO 13567. I boken tillämpas standarden med hjälp av CoClass, som ersatt BSAB 96 för klassifika...


TORSDAG 8 juni 2017
Praktisk handbok för utemiljöarbetare – Utemiljö i ny utgåva

Utemiljön ska uppfylla många olika funktionskrav i människornas vardag; lek- och grillplatser på våra bostadsgårdar, fotbollsplaner och näridrottsplatser, trädgårdsupplevelser i finparker, evenemangsparker för spontana aktiviteter eller stora musikfeste...FREDAG 2 juni 2017
​Störande buller i byggnader kan undvikas – ny bok om ljud

I dagens samhälle drabbas vi alltmer av störande buller som ofta kan undvikas om man förstår hur ljud beter sig och hur man i förväg kan bedöma, och kanske beräkna, ljudalstring, spridning och dämpning.Den nya boken Ljud, buller och vibra...