Arkitekten Enar Nordvik i Snåret: ”Byggherrarnas fördomar bromsar träbyggandet”

Alltfler flerbostadshus byggs nu i trä, mycket tack vare materialets miljömässiga fördelar, prefabmöjligheterna och att det går snabbare att bygga. Men varför har trä blivit så trendigt just nu? Det diskuteras i det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret med Susanne Rudenstam, chef för Sveriges träbyggnadskansli, Enar Nordvik, arkitekt på Skellefteå kommun och Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder.

Träkonstruktioner på högre höjder blir allt vanligare. En anledning är att den traditionella byggindustrin kapacitetsmässigt håller på att slå i taket och att prefabmöjligheterna för träbyggande är stora. Sedan Sveriges EU-inträde 1995 blev det återigen tillåtet att bygga trähus högre än två våningar, efter att ha varit förbjudet i 120 år på grund av brandregler. Men det långa förbudet var inte enbart negativt menar Enar Nordvik:

– Det gjorde det möjligt att starta från scratch igen och börja bygga i trä på ett mer modernt sätt.

Förutom ovanstående fördelar finns ytterligare vinster med trä; materialet är lätt, lokalproducerat, kräver mindre energi för att tillverkas, behagligt att arbeta med och genererar mindre spill vid industriell tillverkning. Dessutom är det rätt konstruerat också brandsäkert – något som dock ofta ifrågasätts.

– Trä är, till skillnad från betong, ett brännbart material. Men likväl brinner betonghus också. Det handlar inte om materialet i sig utan hur man bygger och hur man skyddar konstruktionen, konstaterar Susanne Rudenstam.

Bristande erfarenhet och fördomar
Idag byggs cirka 10 procent av flerbostadshusen med trästomme. Att det inte är fler beror enligt Enar Nordvik på byggherrarnas bristande erfarenhet och fördomar om materialet. Carina Herbertsson ser också att kapaciteten och konkurrensen saknas för att kunna skala upp produktionen:

– Att få kontinuitet i träbyggandet är verkligen en utmaning, konstaterar hon.

Samtidigt vill Carina Herbertsson understryka att trä inte kommer att konkurrera ut andra byggnadsmaterial – de kommer fortsatt också att behövas i framtiden.

Efterlyser krav på klimatredovisning
Enligt en rapport från IVA svarar byggprocessen, inklusive materialen, för i snitt 50 % av en byggnads klimatutsläpp. Klimatbelastningen från trähusproduktionen är dock väsentligt lägre än för hus byggda med betong- eller stålteknik. Susanne Rudenstam vill gärna se ett krav på klimatredovisning av planerade byggnader:

– Jag tycker att det borde vara rimligt att kommuner som upplåter mark för byggande också ställer krav på att klimatutsläppen för byggproduktionen redovisas.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast och Instagram@snaaret

MyNewsdesk