​Lösningar för att undvika fuktproblem – ny utgåva av Fukthandbok

Fuktskador har ofta orsakats av att befintlig kunskap inte har använts. Fukthandbok, utkom första gången 1981 och beskrev samlad information om fukt och fuktproblem och hur olika konstruktioner kunde lösas med hänsyn till fuktpåverkan.

Ny utgåva av Fukthandbok
I denna den fjärde utgåvan har nya forskningsrön och krav på fuktsäkerhetsprojektering motiverat en genomgripande omarbetning av vissa delar.

Teoriavsnitten har utökats med beskrivning av beräkningsmodeller och har kompletterats med beräkningsexempel. Nya materialdata och ytterligare klimatdata har införts. Boken är baserad på forskningsarbete i Sverige och utomlands, framförallt det arbete som kommit fram inom Fuktcentrum.

Fukthandbok är ett standardverk som används av fackmän inom branschen dvs. byggherrar, projektörer, konstruktörer, tillverkare, leverantörer, entreprenörer, kontrollanter, fastighetsförvaltare med flera och inom den högre undervisningen.


FAKTA
Författare: Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup och Ingemar Samuelson
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 504
Format: 170 x 240 mm
Mjukband, svartvit

MyNewsdesk