​Ny bok om hur lager i CAD-filer ska benämnas

Boken CAD-lager med CoClass är en rekommendation för hur lager i CAD-filer ska benämnas baserade på standarden SS-ISO 13567. I boken tillämpas standarden med hjälp av CoClass, som ersatt BSAB 96 för klassifikation av byggd miljö.

Det nya klassifikationssystemet CoClass beskrivs ingående i boken, både teoretiskt och praktiskt. Boken innehåller utförliga anvisningar och ett antal exempel. För praktisk tillämpning krävs tillgång till CoClass via internet eller på annat sätt, till exempel genom programvara.

CAD-lager med CoClass vänder sig till dig inom planering, projektering, byggande och förvaltning som använder CAD-program eller som använder information från CAD-filer.


I denna omarbetade utgåva är de viktigaste förändringarna:
Kapitel 2 har skrivits om och bygger nu på det nya klassifikationssystemet CoClass, som ersätter BSAB 96.

Samtliga exempel är baserade på CoClass.

Den tidigare omfattande redovisningen av objekttabeller har utgått. Istället hänvisas till CoClass webbtjänst.

Rekommendationen har ändrats för att bättre återspegla aktuellt arbetssätt i CAD-projektering som använder lager som indelningsgrund för objekt.

CAD-lager med CoClass utgör utgåva 4 av SB 11 – CAD-lager, men titeln har ändrats för att tydligare återspegla den viktigaste förändringen. Den nya utgåvan har haft Klas Eckerberg som utredare och huvudförfattare. Viktiga synpunkter har givits av Karin Anderson, Jan-Olof Edgar, Stefan Lindberg, Kurt Löwnertz och Thomas Nilsson.


FAKTA
Författare: Klas Eckerberg
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 80
Ringpärm, svart-vit

MyNewsdesk