Praktisk handbok för utemiljöarbetare – Utemiljö i ny utgåva

Utemiljön ska uppfylla många olika funktionskrav i människornas vardag; lek- och grillplatser på våra bostadsgårdar, fotbollsplaner och näridrottsplatser, trädgårdsupplevelser i finparker, evenemangsparker för spontana aktiviteter eller stora musikfester, andakt i minneslunder och begravningsplatser.

Utemiljö. Utgåva 4 är en praktisk handbok för dig som arbetar med park- och utemiljöarbete inom park-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning eller på golf- och idrottsanläggningar. I boken finns samlad nödvändig grundläggande kunskap inom området och förslag ges till arbetsmetoder och rutiner för att upprätthålla önskad kvalitet på utemiljön. Med hjälp av arbetsbeskrivningar uppställda i punktform ges direkt hjälp i utformningen av arbetet, såväl för arbetsledning som för personal.

Utemiljö används i utbildningar som siktar på kompetensnivån i grundcertifikat SFU för Park- och Utemiljöarbetare/TCYKs yrkesbevis 1. I arbetet med boken har ett flertal representanter från trädgårds- och fastighetsbranschen deltagit.

Utemiljö är samordnad med terminologi och struktur i Moviums Skötselmanual 98, AMA Anläggning 17 och RA 17 Anläggning samt AFF Tjänstebeskrivning SD – Utemiljö. Den fungerar också som stöd vid upphandling och projektering.

FAKTA

Författare: Red. Hans Andrén

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Omfång: 416 sidor

Mjukband med flikar, illustrerad

MyNewsdesk