Byggmästarnas Kostnadskalkylator – 2017 års utgåva

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Dessutom finns kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bland annat större hyreshus, villor och ombyggnadsprojekt. Vidare finns exempel på indexreglering, materialprislistor, indextablåer med mera.

BK 2017 är strukturerad efter BSAB 96 – det vill säga samma system som används i bland annat AMA Hus. Genom denna strukturering överensstämmer ordningsföljden i BK 2017 med byggbeskrivningen.

Upplägget av kalkylverket och hur det skall användas framgår i avsnittet ”Inledning”.

Byggmästarnas Kostnadskalkylator uppdateras vid varje årsskifte. Eftersom kostnader förändras såväl nedåt som uppåt för olika varor och arbeten är det lämpligt att använda den aktuella utgåvan för året för att göra så korrekta kalkyler som möjligt. Byggmästarnas Kostnadskalkylator går utmärkt bra att ha med sig i en lite större ficka.

FAKTA
Förlag: Svensk Byggtjänst
Utgåva: 59
Antal sidor: 432
Mjukband, svartvit inlaga

MyNewsdesk