Dags för AMA-konvent 2017: Upphandling, logistik och nya samverkansformer

För andra året i rad arrangerar Svensk Byggtjänst ett AMA-konvent. Det äger rum i Stockholm den 25 april och kommer att ta upp AMA i förhållande till bland annat upphandlingar, logistik och nya samverkansformer. Dessutom presenteras nya AMA Anläggning 17.

Referensverket AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är grunden för professionella byggbeskrivningar i upphandling, projektering och utförande. Syftet är att skapa tydlighet, effektivitet och kvalitet genom hela byggprocessen - fram till färdig byggnad eller anläggning i drift.

– Vi på Svensk Byggtjänst har förvaltat och utvecklat AMA sedan 1950-talet. Idag är AMA i första hand en digital tjänst inom anläggning, husbyggnad och installationer, säger Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst.

– Med AMA-konventet vill vi skapa dialog och diskussion om hur AMA kan användas ännu bättre idag och vidareutvecklas framåt i tiden. Förra året genomfördes konventet för första gången och utfallet blev mycket positivt. Nu ser vi fram emot den andra upplagan på Nalen i Stockholm den 25 april.

Upphandlingar och AMA
Konventet leds av moderatorn Ellinor Persson med AMA-experten Mats Werner som branschkommentator. Under dagen blir det belysningar av AMA ur olika aktuella perspektiv.

John Hane, Foyen advokatbyrå, är en av Sveriges ledande specialister när det gäller upphandling av entreprenadkontrakt. Han kommer att tala om vådan av avsteg i kontraktshandlingar och hur AMA kompletterar de allmänna bestämmelserna.

Logistik och elektroniska affärer
Peter Fredholm, VD på BEAst, tar upp möjligheterna till effektivare helhetslösningar i byggprocessen genom samordning av AMA och BEAst.

– En samordning av AMA och BEAst kan ge bättre och effektivare helhetslösningar i byggprocessen. Arbets- och materialbeskrivningarna i AMA kan kompletteras med standardiserade metoder och processer för elektroniska affärer, logistik och transporter i BEAst, menar han.

Nya samverkansformer
Professor Göran Cars, KTH och Kiruna kommun, samt Per Eriksson, Kirunabostäder, delar med sig av sina erfarenheter av nya samverkansformer och hur man använder AMA i projekten. Föredraget följs upp med samtal, kommentarer och diskussioner.

Efter lunchen får deltagarna möjlighet att mingla och diskutera olika frågor med mindre grupper av experter som företräder bland annat de olika AMA-områdena, det nya klassifikationssystem CoClass, Säker Vatten, Plåt- och Ventilationsföretagen och SIS – Swedish Standards Institute.

Nya AMA Anläggning 17
Under eftermiddagen blir det en presentation och genomgång av nya AMA Anläggning 17 med tillhörande RA och MER. Dagen avslutas med ett samtal kring AMA och framtiden innan det är dags för summering och mingel.

MyNewsdesk