Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons i Snåret: ”Vi måste skräddarsy resorna för varje individ”

I förra avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret med miljöminister Karolina Skog konstaterades att svensken kör mer bil än någonsin medan allt färre väljer cykeln. Är höghastighetståg och utbyggd tunnelbana svaret på dessa utmaningar? Eller kommer folk att fortsätta välja bilen oavsett de förbättringar som sker i infrastrukturen?

I del 2 av podcasten Snårets tema hållbara resor medverkar Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting, Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen och HG Wessberg, förhandlingsperson för Sverigeförhandlingen.

Skräddarsydda resor
Trots att vi blir alltmer uppkopplade reser vi mer och mer. Och den utvecklingen måste vi bejaka menar Kristoffer Tamsons – vi har nämligen ett helt annat vardagsliv idag.

– Men fortfarande sorteras trafikslagen i olika ”lådor” istället för att se till helheten. Det funkar inte idag. Vi behöver sträva efter att skräddarsy resorna för varje individ, konstaterar han.

Tamsons framhåller också att en modern stad måste ha sin utgångspunkt i kollektivtrafiken. Men det innebär inte att bilen måste stryka på foten:

– Vi kan inte tänka bort transportslag – bilen hör hemma i staden också!

HG Wessberg instämmer:

– Diversitet är viktigt. Världens sämsta städer infrastrukturmässigt sett är de som byggts upp kring bara ett trafikslag.

Omöjligt minska koldioxidutsläppen snabbt
Regeringen gick nyligen ut med ett förslag till klimatlag, där koldioxidutsläppen från vägtrafiken ska minska med 70 procent till år 2030 från 2010 års nivå. Ulf Perbo är övertygad om att det inte kommer att gå:

– De fossilbränsledrivna bilar som säljs idag kommer ju fortfarande att rulla om 13 år. Men till 2050 däremot är det fullt möjligt.

Ulf Perbo understryker att resandet måste bestå av en kombination av trafikslag.

– Alla bor inte i innerstaden och kan nyttja kollektivtrafik. Bilen är faktiskt ett otroligt fiffigt sätt att transportera oss på, närhelst på dygnet.

Höghastighetståg delar panelen
Sverigeförhandlingen – som leds av HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman – tar sin utgångspunkt i en nedsliten infrastruktur och det faktum att vår moderna tjänsteekonomi har medfört att människor rör sig mera. Den planerade höghastighetsjärnvägen utgör en stor del av projektet. Kristoffer Tamsons och Ulf Perbo är däremot inte ense med HG Wessberg om att höghastighetståg mellan våra tre storstäder är den bästa lösningen.

– Det är färre personer som reser mellan Stockholm och Göteborg på ett år, än som reser med SL på en dag. Och jag tycker att investeringarna ska göras där de gör störst nytta för flest.

HG Wessberg replikerar:

– Vad är det då vi ska göra istället? Om ska vi fortsätta att köra människor och gods på järnväg då måste vi göra något åt transportsystemet. Och jag har inte sett något som kan konkurrera med höghastighetståg i samhällsekonomisk effekt.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast och Instagram@snaaret

MyNewsdesk