Att tolka Mät- och ersättningsregler i Anläggningsprojekt – ny bok

MER Anläggning, det vill säga Mät- och Ersättningsregler för AMA Anläggning, skapar frågor kring hur mängdförteckningar och kopplingen till mät-och ersättningsreglerna ska tolkas.

I den nya boken MER Anläggning – frågor och svar förtydligas frågeställningar som förekommer vid tolkning av mängdförteckningar och kopplingar till mät- och ersättningsregler. Bokens innehåll bidrar till kompetenshöjning inom branschen kring dessa frågor. Innehållet är strukturerat i princip som MER Anläggning med kompletterande kapitel om andra handlingar i ett förfrågningsunderlag och dess kopplingar till MER Anläggning och mängdförteckningar.

Författaren Mats Werner, med över 25 års erfarenhet av mät- och ersättningsregler inom anläggningsbranschen, ger sina svar och sin syn på hur reglerna ska tolkas.

Boken är till stor nytta för beställare, konsulter och entreprenörer som upprättar förfrågningsunderlag, kalkylerar och reglerar arbeten inom framförallt anläggningsbranschen.

FAKTA

Författare: Mats Werner

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 274

Mjukband, med flikar, fyrfärg

MyNewsdesk