Försäkringsskydd vid entreprenader – ny bok

Att förklara hur ett försäkringsskydd ser ut och vad som står i olika försäkringsvillkor är normalt ingen lätt uppgift. Boken Entreprenadförsäkring ger en enkel beskrivning av och förklaring till den en­treprenadförsäkring som en entreprenör tecknar i enlighet med byggsektorns standardavtal AB och ABT.

Entreprenadförsäkring behandlar flera grundläggande försäkringsfrågor för både entreprenören och beställaren:

  • vilka risker entreprenadförsäkringen täcker
  • vad entreprenörens försäkringsplikt innebär
  • vilka rättigheter beställaren har i egenskap av medför­säkrad i entreprenadförsäkringen
  • på vilket sätt entreprenadförsäkringen kan utformas för att bli maximalt ändamålsenlig och samspelet mellan en­treprenadförsäkringen och entreprenadavtalen.

Genom ett antal frågor och svar ges fördjupande kom­mentarer, exempel och illustrationer i syfte att ytterligare beskriva försäkringsskyddet. I inledningen förklaras de termer som återkommande används i texten.

Om författaren

Harald Ullman tjänstgör sedan år 2003 som professor i försäkringsrätt vid det Affärsjuridiska programmet på Lin­köpings universitet och var under 35 år försäkringsjurist i Skandia och If Skadeförsäkring.

FAKTA

Författare: Harald Ullman

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor:

MyNewsdesk