Sverker Andreasson, Ikano Bostad, i Snåret: ”Tolkningsproblemen i BBR drabbar fastighetsbolagen”

Boverkets byggregler är svåra att navigera i tycker fastighetsbolagen. De föreslår därför bättre tydlighet så att reglerna inte tolkas olika mellan kommunerna samt utökad kontroll att reglerna följs. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuterar vi de snåriga byggreglerna med Anna Sander, projektchef i Uppsala kommun och ena ledaren avKommittén för modernare byggregler, Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, Camilla Adolfsson, bygglovschef i Huddinge kommun samt Sverker Andreasson, produktchef på Ikano Bostad.

I början av året tillsatte regeringen en tvåmanna-kommitté med uppdraget att genomföra en översyn av vissa kapitel i bland annat Boverkets byggregler. Syftet med översynen är att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande.

Knepigt med tolkningsutrymme
Sverker Andreasson anser att tolkningsutrymmet i BBR är knepigt:

– Vi upplever att kommunerna bestämmer vad som är rätt tolkning av reglerna. När vi vill återupprepa vissa lösningar i våra hus, kan vi få olika besked beroende på i vilken kommun vi bygger, konstaterar han.

Peter Fransson menar att detta kan bero på stor omsättning av personal hos kommunerna:

– Nya handläggare är kanske osäkra på reglerna – därför blir svaren olika. Men då råder jag byggherrarna att vara lite tuffare gentemot kommunerna.

Ständiga ändringar är problematiskt
Och det är just tolkningsutrymmet som orsakar mest huvudbry bland byggandets aktörer menar Anna Sander:

– I våra rundabordssamtal i början av kommitténs arbete framkom just svårigheten med att få fram en jämn och rättssäker tolkning av reglerna. Då uppstår en brist i förtroendet för de här reglerna, så det är ganska viktigt att vi åstadkommer en förbättring här.

Ett annat problem som gjort reglerna komplexa är de ständiga ändringarna, anser Camilla Adolfsson:

– Att regelverket ändras hela tiden gör att det svajar väldigt i hur man ska tolka reglerna. Det finns ingen praxis eftersom det inte har hunnit komma upp i domstolarna.

Tillgänglighetsfrågan en het potatis
En omdebatterad fråga är hur pass tillgängliga våra bostäder ska behöva vara. Camilla Adolfsson konstaterar att frågan är känslig – alla kan ju faktiskt råka ut för en olycka och bli rörelsehindrad. Och behöver bostaden anpassas i efterhand är det skattebetalarna som får stå för notan istället för byggherren.

Sverker Andreasson anser att man kan lösa tillgänglighetskravet på ett annat sätt, genom att byggherren avsätter pengar i en fond för framtida tillgänglighetsanpassningar vid behov:

– Då kanske vi kan få till mer behovspassade lösningar och dessutom minska resursslöseriet.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast och Instagram@snaaret

MyNewsdesk