Lars Albinsson i Snåret: ”Industriellt byggande handlar om processer – inte fabriker”

Det industriella byggandet har länge varit förknippat med miljonprogrammens storskalighet och monotona arkitektur, men den bilden är på väg att förändras snabbt. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuterar vi möjligheterna med en industriell bostadsproduktion och hur det kan komma att revolutionera bostadsbyggandet i framtiden.

I avsnittet medverkar Lars Albinsson, vd på Maestro Design, Ingrid Westman, grundare av byggföretaget Friendly Building och Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg.

Många beslut i sena skeden
Att arbeta industriellt innebär att man skapar sammanhållna produktionssystem där högkvalitativa produkter produceras på ett effektivt sätt med kontinuitet. Och att besluten tas innan produktionen sätter igång. Så funkar det dock sällan i byggbranschen enligt Lars Albinsson:

– Idag tar man enormt mycket beslut på byggarbetsplatsen och i sena skeden, vilket skapar stora logistik- och slöseriproblem, konstaterar han.

Att byggsektorn inte kommit längre i sin industriella utveckling beror enligt Jerker Lessing på branschens struktur:

– Byggbranschen är väldigt projektorienterad och ett projekt är ju per definition unikt. Och om mycket tillåts vara unikt blir det svårt att få till ett industriellt arbetssätt.

En annan anledning till att just byggbranschen inte har kommit längre i sin industrialisering, menar Lars Albinsson, är att det finns få medarbetare med erfarenhet från andra industrier och att byggherrarna har en svag ställning gentemot entreprenörerna.

Processen är nyckelordet
Men bilden av att ett industriellt byggande skulle innebära att enformiga huslådor spottas ut från stora produktionsanläggningar, värjer sig Lars Albinsson emot:

– Industriellt byggande handlar först och främst om processer och inte nödvändigtvis om fabriker. Provbygger du ett hus digitalt innan du sätter spaden i backen kan du utan vidare halvera produktionskostnaden.

Börja smått och skala upp
Att inte någon av de stora byggaktörerna har lyckats få igång en industriell produktion i någon större omfattning tror Ingrid Westman beror på att de tänker för stort från början:

– Jag startade Friendly building samtidigt som NCC lade ner sin husfabrik. Men till skillnad från NCC började jag i liten skala, tog små steg i taget och gjorde förbättringar allteftersom. Och det visade sig vara helt rätt strategi.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast och Instagram@snaaret

MyNewsdesk