Rickard Stark i Snåret: ”Vallastaden representerar verkligen marknadsekonomi”

I början av september slogs dörrarna upp till Linköpings bo- och samhällsexpo i den nya stadsdelen Vallastaden. Här har ett nytt område med 1000 bostäder byggts upp på rekordtid – från vision till inflyttning på fem år, med en stor arkitektonisk mångfald. Hur har det varit möjligt? Svensk Byggtjänsts podcast Snåret var på plats i Linköping för att ta reda på mer om den så kallade Vallastadsmodellen som använts i stadsdelens utveckling.

I avsnittet medverkar Rickard Stark, arkitekt på Okidoki Arkitekter och områdesarkitekt för Vallastaden, Johanna Wiklander, stadsarkitekt i Linköping, Kourosh Farhang, vd och fastighetsutvecklare på Acasa Bostad och Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands Väsby. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg.

Vallastadsmodellen öppnar upp för fler aktörer
Vallastadsmodellen innebär bland annat att marktilldelningen utgår från små byggrätter, vilket möjliggör för fler typer av aktörer. Man strävar mot en variation i upplåtelseformer och det är kvalitet och inte pris som är grunden för marktilldelningen. Detta lockade Kourosh Farhang:

– Som liten byggherre kan det vara svårt att hävda sig mot de stora bolagen när pris är den avgörande faktorn. Här fick vi istället chansen tack vare Vallastadens fokus på kvalitetskriterier.

Något gestaltningsprogram som styr materialval, färger eller takvinklar har inte existerat. Detta syns tydligt i den brokiga väv som husen och miljöerna i Vallastaden utgör. Kan det möjligtvis bli för mycket variation? Johanna Wiklander funderar:

– Ja, det är ju verkligen en lapptäcksarkitektur och frågan är om denna brokighet kommer att stressa eller stimulera människor. Vi kommer nu givetvis att utvärdera hur väl visionen har fallit ut.

Marknadsekonomi på riktigt
Den småskaliga fastighetsindelningen är själva kärnan i Vallastadens uppbyggnad. Rickard Stark drar paralleller till egnahemsrörelsen och menar den nya stadsdelen verkligen representerar marknadsekonomi:

– I Vallastaden har man frångått det storskaliga byggandet som närmast har oligopolliknande tendenser till att istället öppna upp för mindre byggare. Vallastaden är verkligen marknadsekonomi och den tanken tror jag attraherar politiker från såväl vänster som höger.

För perifert läge?
Tanken med Vallastaden är att området ska byggas ihop med övrig bebyggelse i Linköping. Men Fredrik Drotte, som har arbetat med liknande marktilldelningskriterier i Upplands Väsby, ser ändå en fara med Vallastadens något perifera läge:

– Skulle det bli lågkonjunktur nu och byggandet går ner finns det en risk att Vallastaden blir en enklav i Linköping.

Men Johanna Wiklander är inte orolig:

– Vallastaden är bara ett av Linköpings utbyggnadsprojekt. Vi har väldigt många andra projekt igång som handlar om att skapa en rundare och tätare stad.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast och Instagram@snaaret

MyNewsdesk