AprilONSDAG 4 april 2018
Nya AMA Hus ser dagens ljus!

AMA Hus 18 är här! Det stora referensverket för framtagning av förfrågningsunderlag och tekniska beskrivningar har uppdaterats med nya texter, koder och rubriker. Även figurer och tabeller har setts över och uppdaterats.Arbetet h...


TISDAG 3 april 2018
Jordkokboken ger bra hjälp när växtbäddar ska projekteras

AMA Anläggning innehåller vissa ”standardlösningar”, såsom A-jord och B-jord, som ger bra hjälp och en trygghet i sammanhanget. Men hur gör man om man behöver skapa växtbäddar för växter som kräver något annat?Jordkokboken, utgåva 2, är en prakti...