December


ONSDAG 5 december 2018
Vinnare av Årets Bok 2018: Beteendebaserad säkerhet

Av de sex nominerade böckerna, utgivna av Svensk Byggtjänst under 2018, utsåg juryn ”Beteendebaserad säkerhet. Handbok för byggbranschen" skriven av Erik Matton och Fredrik Rosengren.Boken handlar om at...


TISDAG 4 december 2018
Så byggdes staden – ny utgåva

Stadens framväxt genom seklerna har sin grund i samhällsutvecklingen. Sverige har utvecklats från renodlat bondeland till utpräglat industrisamhälle och sedan tjänstesamhälle på några hundra år.De människor som under denna urbanisering flyttat in...