Så byggdes staden – ny utgåva

Stadens framväxt genom seklerna har sin grund i samhällsutvecklingen. Sverige har utvecklats från renodlat bondeland till utpräglat industrisamhälle och sedan tjänstesamhälle på några hundra år.

De människor som under denna urbanisering flyttat in till städerna har behövt bostäder. Bostadshusen utgör därför huvuddelen av städernas bebyggelse. En återblick på bostadsbyggandet i Sverige visar tydligt hur bostadsbyggandet följer samhällsekonomin.

Så byggdes staden handlar om det vi alla har omkring oss – den byggda miljön. Att förstå sin omgivning är lustfyllt och viktigt: När byggdes huset jag bor i och hur levde människorna då? Varför är vissa gator raka medan andra snirklar sig fram? Vilka arkitekturideal rådde när rådhuset i min stad byggdes?

Här får vi en illustrerad introduktion till stadsbyggnad, arkitektur och husbyggnad. Boken beskriver hur en stad kan ha vuxit fram och hur livet där har förändrats under de senaste dryga hundra åren. Den ger baskunskaper om husens arkitektur samt hur man kan avläsa deras funktion och ålder.

Så här säger författarna om den nya utgåvan
- Rykande färsk uppdaterad och utökad med det senaste inom arkitektur, stilhistoria, samhällsfakta och lagstiftning.

Första utgåvan av Så byggdes staden utkom första gången 2000. Sedan dess har mycket hänt. Vi har en ny plan- och bygglag, större städer har sett en omfattande förändring och många städer har för första gången brutit sin sky-line med mycket höga profilbyggnader.

Denna den fjärde utgåvan innehåller omfattande bearbetningar av text och bild samt uppdateringar och kompletteringar med nytt avsnitt för det senaste decenniet.

FAKTA

Författare: Arkitekterna Cecilia Björk, Lars Nordling och Laila Reppen

Omslag: Författarna

Grafisk form: Författarna och Elsa Wohlfart Larsson

Redaktör: Lena Andersson resp. Gabriella Wiklund

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 215

Format: 190 x 270 mm

Inbunden fyrfärg, rikt illustrerad

MyNewsdesk