Februari

FREDAG 16 februari 2018
Miljöregler för byggsektorn - årets utgåva

Miljöregler för byggsektorn är en årlig sammanställning av författningar. Urvalet av lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter och allmänna råd följer de nationella miljömålen – God bebyggd miljö och de miljömål kring energieffektivisering, hush...MÅNDAG 12 februari 2018
​Årets utgåva av Arbetarskyddsregler för byggsektorn

Arbetarskyddsregler för byggsektorn utkommer varje år. Boken innehåller föreskrifter från Arbetsmiljöverket och lagar om arbetsmiljön som måste finnas tillgängliga på byggarbetsplatsen. Arkitekter och projektörer behöver också ta del av bokens innehåll....


FREDAG 9 februari 2018
Södra Ängby – boken om en av Stockholms trädgårdsstäder

Sommaren 1930 går Stockholmsutställningen av stapeln. Utställningen innebär genombrottet för den modernistiska arkitekturen i vårt land. Genombrottet skedde mitt i en period av en intensiv utbyggnad av Stockholms trädgårdsstäder. En av dem var Södra Äng...