Claudia Wörmann, SBAB i Snåret: ”Sättningen på bostadsmarknaden kan leda till något bra”

Priserna på bostadsmarknaden har efter flera års stadig uppgång börjat dala, främst i Stockholmsområdet. Samtidigt införs ett skärpt amorteringskrav den 1 mars som gör det allt tuffare för nya bolånetagare. Vad får det här för effekter på bostadsbyggandet? I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret får vi en analys av Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun, Linda Jonsson, analytiker på Veidekke och Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Somliga välkomnar prisnedgången och menar att det är ett bra tillfälle för bolagen att rikta blickarna mot billigare bostäder. Det anser bland annat bostadsminister Peter Eriksson i en artikel i Fastighetstidningen. Linda Jonsson är däremot av motsatt åsikt:

– Jag kan inte se något positivt med prisnedgången. Enligt vår prognos kommer byggbolagen att bygga 30 procent färre bostäder under de närmaste åren. Och i och med det skärpta amorteringskravet kommer färre hushåll att få bolån.

Claudia Wörmann är mer optimistisk:

– Det här skiftet på bostadsmarknaden kan kanske leda till något bra och mana till eftertanke. Att vi ur den här sättningen som nu sker kan börja tänka nytt kring bostäder och inte fortsätta pressa ut nyproduktion i rask takt.

Nya upplåtelseformer
Barkarbystaden i Järfälla är ett av de utvecklingsområden som pekas ut som en mättad bostadsrättsmarknad med just nu ett för stort utbud. Där har vissa bostadsutvecklare även valt att ställa om produktionen av bostadsrätter till hyresrätter. Emelie Grind märker av inbromsningen:

– Det blir en mer utdragen produktion i de projekt som vi har igång och vi ser att byggbolag prövar nya sätt att upplåta lägenheterna. Riksbyggen har exempelvis erbjudit hyrköp av sina bostadsrätter. Det innebär att den boende hyr en bostadsrätt under en begränsad tid och därefter har förtur att köpa lägenheten.

Riktade insatser mot unga
I avsnittet konstaterar programledaren Emma Jonsteg att den typ av prisvärda bostäder som många efterfrågar inte byggs -eftersom byggbolagen inte anser att det är en god affär. Hur ska vi komma runt det? Emelie Grind efterlyser mer riktade insatser mot målgruppen unga vuxna:

– I Norge har man till exempel använt oljepengar till en fond riktad just till ungas boendeoch jag tror att man behöver något liknande initiativ i Sverige.

Linda Jonsson håller med:

– I Norge lägger man mycket fokus på att stötta unga för att de ska komma in på bostadsmarknaden. I Sverige gör man det motsatta, det vill säga stryper finansieringsmöjligheterna med skärpt amorteringskrav utan att tillföra någon kompensation. Det måste till tydliga politiska initiativ som gör det möjligt för byggbolagen att göra satsningar för just den målgruppen.

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast och Instagram@snaaret

MyNewsdesk