Jämnt på jobbet i Almedalen: Nu ska vi skapa rätt förutsättningar för fler kvinnor inom bygg!

En rad konkreta förslag om hur byggsektorn kan bli mer jämställd. Det blev resultatet av seminariet som arrangerades av Jämnt på jobbet i Almedalen under tisdagen. Politiker från både Miljöpartiet och Moderaterna delade med sig av sina visioner och lovade fortsatt medverkan i initiativet Jämnt på jobbet.

VD för Installatörsföretagen Ola Månsson inledde med att berätta om de kriser (bostäder, ombyggnad och klimat) som samhällsbyggnadssektorn brottas med idag och som kräver resurser för att kunna åtgärdas. Bristen på kompetens utgör dock ett hinder för detta. Jämnt på jobbet är ett branschinitiativ som drivs av Svensk Byggtjänst i samverkan med ledande organisationer och företag inom samhällsbyggnad och syftar till att få fler kvinnor att vilja jobba i byggbranschen. Dagens heta fråga var vad som kan och bör göras från politiskt håll för att attrahera den stora majoritet av halva befolkningen, kvinnorna och de unga männen, som trots intresse konsekvent väljer bort bygg- och installatörs- och montörsjobben.

Skapa intresse i grundskolan och förbättra yrkesutbildningar
– Gör yrkesutbildningarna högskoleförberedande igen och se till att de innehåller lika mycket allmänutbildning (historia och samhällskunskap) som övriga gymnasieutbildningar, säger Amanda Swedsudde, yrkeslärare inom elektrikerutbildning.

Hon menar att då skulle sexism, rasism och homofobi förebyggas och minska i branschen. Emma Hult riksdagspolitiker (mp) håller med och berättar att siffror visar att även antalet ansökningar minskade när yrkesutbildningarna inte längre var högskoleförberedande.

Enligt Karin Eriksson VD XL-bygg så behöver samhället börja betydligt tidigare med att intressera tjejer för byggsektorn. Varför inte redan på mellanstadiet, genom att t ex anordna bygg-läger för tjejer?

Behovet av att det finns ett nära samarbete mellan utbildning och arbetsgivare, betonades av Cecilia Tenford-Toftby riksdagsledamot (m) och att det därför bör finnas utbildning där jobben finns.

På frågan om vad panelen vill skicka med publiken när det gäller utbildningsfrågan utbrister Emma Hult:

– Det här kanske lite kontroversiellt, men våga öppna upp och anställ praktikanter och sommarjobbare och när ni gör det, prioritera tjejer! Får ni en tjej intresserad av att fortsätta sin yrkeskarriär inom byggsektorn, så får det ringar på vattnet.

Utbildning i normkritik och kvotering
Regeringen har i samarbete med branschen nyligen beslutat att år 2030 ska 25% av alla rekryteringar till byggbranschen vara kvinnor, ett mål som samtliga i panelen tycker är bra, dock anser de att det saknas styrmedel och svar på frågan hur man ska nå målet. Ett tydligt problem som stöter bort kvinnor, men även män, är jargongen som ofta beskrivs som ”rå men hjärtlig ”, två ord som står i motsatsförhållande till varandra. En proaktiv insats som skulle kunna förändra språkbruket på byggarbetsplatserna är utbildning av lärare och ledare i normkritik, tror panelen. Det man däremot inte är överens om är om kvotering är ett bra verktyg. Några tror att antalet kvinnor i byggbranschen kommer reglera sig självt när attityderna förändras, andra är mindre optimistiska och hävdar att det redan nu sker en kvotering mer eller mindre omedvetet, då män tenderar att välja män. Det bör också ställas tydliga krav på rekryteringsföretag när det gäller att ta fram ett jämnt fördelat antal kandidater, anser panelen. Slutligen understryks behovet av att hitta förebilder och influencers, det går inte att underskatta värdet av att se kvinnor i hjälm.

– Ju fler kvinnor i branschen, ju fler kommer söka sig hit, säger Cajsa Winge, arkitekt och initiativtagare till #sistaspikenikistan.

Seminariet leddes av Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

MyNewsdesk