Arbetsmiljökrav i upphandlingen

I Sverige saknas, utanför frikonkurrensområdet LOU, LUFS upphandlingsbestämmelser i lag, föreskrift med mera avseende arbetsmiljökrav eller krav i annan skyddslagstiftning. I Rätt arbetsmiljökrav i upphandlingen beskrivs specifika krav som gäller vid upphandling av tjänster, i huvudsak inom privat sektor.

I skyddslagstiftningen är det arbetsmiljölagen med byggarbetsmiljö, samordningsansvar med mera som ges mest utrymme. Ett flertal olika aspekter belyses bland annat gränssnittet mellan beställarens skyddsansvar och arbetsgivaransvar, betydelsen av objektiva belägg samt vikten av att skriva lätt och rätt.

Boken kan med fördel användas av inköpare och säljare av entreprenad, BAS-P, projektledare, projektörer, entreprenörer, entreprenadjurister samt tekniska konsulter.


Om författaren:
Yngve Levin, jur.kand. och certifierad arbetsmiljörevisor, har förflutet från industrin, olika domstolar och myndigheter varibland Arbetarskyddsverket, (nuvarande Arbetsmiljöverket). Han konsulterar bland annat inom arbetsrätt, arbetsmiljöjuridik och entreprenadjuridik och har hållit i seminarier och kurser rörande byggarbetsmiljöansvar inkluderande BAS-P och BAS-U. Yngve är medförfattare till boken Handbok för byggarbetsmiljösamordnare.


FAKTA
Författare: Yngve Levin
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 351
Format: 170 x 240 mm
Mjukband, fyrfärg, illustrationer

MyNewsdesk